Stort intresse för Underbara ADHD och Friends konferens om ADHD & mobbning

Pressmeddelande 2014-11-06

Underbara ADHD och Friends utbildningsdag om ADHD och mobbning i skolan drar fulla hus. Hittills har över 150 lärare, kuratorer och rektorer från hela landet anmält sig till konferensen som genomförs den 12 november på Friends international center against bullying i Solna. Temat för dagen är det brinnande aktuella ämnet ADHD bland unga samt hur skolan bättre kan möta dem.

Drygt fem procent av barnen i Sverige har ADHD, en diagnos som innebär svårigheter med uppmärksamhet, överaktivitet och impulskontroll. För landets skolor är det en stor utmaning att stödja och hjälpa dessa elever, därför arrangerar Friends tillsammans med Underbara ADHD i nästa vecka en utbildningsträff för att höja kunskapen.

– Kompetensutveckling kring ADHD-relaterade frågor och beprövade metoder samt verktyg för att bemöta samt undervisa elever med ADHD har länge efterfrågats av skolorna. Det stora intresset för utbildningsdagen bekräftar att många lärare och skolor vill ha mer kunskap och ser detta som en ytterst aktuell fråga, något vi givetvis är oerhört glada över, säger Georgios Karpathakis, grundare och verksamhetschef, Underbara ADHD.

Bland barn som har ADHD kan skolgången bli mycket tuff om de inte får rätt hjälp och stöd i tid. De löper bland annat en mycket större risk att både utsättas för och även utsätta andra för mobbning. Studier från Uppsala universitet visar att adhd-diagnosticerade elever i årskurs fyra löper tio gånger större risk att bli mobbade än elever utan diagnosen.

– Vi ser ett tydligt behov av att lyfta fram problemen med mobbning kopplat till ADHD. Det är otroligt viktigt att skolpersonal får kunskap om detta för att kunna motverka mobbning i skolan, säger Lars Arrhenius, Generalsekreterare Friends.

Konferensen hålls onsdag 12 november i Solna på Friends international center against bullying. Medverkar gör bland annat unga vuxna med erfarenhet av ADHD, barnneurolog Kirsten Holmberg och Underbara ADHD:s grundare och verksamhetschef Georgios Karpathakis. Fullständigt program finns att läsa här.

Läs mer

Underbara ADHD kan bli landets Game Changer & vinna exklusivt marknadsföringspaket

I dag, fredag 31 oktober, lanserar Modern Times Group, i samarbete med Reach for Change, kampanjen Game Changers – en tävling som går ut på att hitta, hylla och stödja de personer som skapar en bättre värld för barn. Vinnaren blir inte bara hyllad och uppmärksammad, utan tar även hem ett exklusivt marknadsföringspaket/en reklamkampanj för att det sociala initiativet ska växa och få en så stor samt positiv effekt för så många barn som möjligt. 

Bland deltagarna återfinns Underbara ADHD representerat av vår grundare & verksamhetschef Georgios Karpathakis. Självklart hoppas vi dra det längsta strået och stå som vinnare när kampanjen är slut och rösterna har räknats, men det är ni som är juryn och era röster som avgör. Rösta på oss genom att klicka här och bidra till att vi får ännu större möjligheter att öka kunskapen & minska fördomarna om adhd i samhället samt hjälpa fler adhd-diagnosticerade få förutsättningarna att uppnå sin fulla potential!

För ytterligare information om kampanjen, klicka här

Läs mer

SBU gör pilotprojekt om kunskapsluckor vid ADHD

SBU_logo_namn_Foundry_CMYK

Bild: SBU

Vad tycker brukarna att forskare ska ägna sig åt när det gäller adhd? Och vilka frågor vill vården ha svar på? SBU:s pilotprojekt kallade samman personer med adhd (däribland Georgios Karpathakis, Underbara ADHDs grundare & verksamhetschef), närstående och personal inom vård, skola och kriminaltjänst. Gruppen satte ihop en gemensam tio-i-topp-lista på vad de tycker är de viktigaste kunskapsluckorna kring behandlingsmetoder vid adhd. 

Från en ursprunglig lista på 39 kunskapsluckor vaskades de 10 viktigaste behandlingsmetoderna fram där gruppen vill se mer forskning. För att nå fram till dessa tio gjorde deltagarna först egna rankningar av kunskapsluckorna. Därefter träffades de vid en workshop för att diskutera sig fram till den gemensamma, slutgiltiga listan.

I prioriteringen av kunskapsluckorna är det viktigt att personal från SBU inte deltar i diskussionen eller kommer med egna åsikter. Uppgiften för SBU är att se till att alla kommer till tals samt att sammanställa resultaten.

Målgruppen för prioriteringen är forskare, forskningsfinansiärer, personer med adhd och deras närstående samt beslutsfattare inom vården.

Pilotprojektet bygger på en metod som tagits fram av den oberoende organisationen James Lind Alliance i Storbritannien.

Här kan du läsa SBUs rapport i sin helhet: Behandlingsmetoder_adhd_10_kunskapsluckor (extern pdf)

Läs mer

Webbinspelningen från Statens medicinsk-etiska råds etikdag om ADHD nu live!

I torsdags, 9 oktober, arrangerade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 2014 års etikdag med namnet ”ADHD – är vi på rätt väg?”. Vid seminariet diskuterades etiska frågor kring bland annat diagnostik och behandling, kriminalitet och missbruk, skola och uppväxt samt normalitet. Seminariet som hölls i Rosenbads konferenscenter var fullbokat och publiken deltog aktivt i  diskussionerna.

Här kan den som är intresserad se webbinspelningen av seminariet – den som vill se vår grundare & verksamhetschef, Georgios Karpathakis, presentation under seminariet kan antingen bläddra ner till och klicka på ”Georgios Karpathakis” i scroll-down menyn alternativt spola fram till 3:22:37.

Programmet för etikdagen hittar ni här:
ADHD-etikdag-program

regeringskansliet-acta

 

 

 

Läs mer

ADHD & mobbning i skolan – heldagskonferens med Friends 12 november

2.2Friends

ADHD och mobbning i skolan

Så stödjer du elever med ADHD för att förebygga utanförskap 

12 november 9-16,  Quality Hotell Friends, Solna

Barn och unga med ADHD, och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, blir ofta utsatta för mobbning och trakasserier. De upplever många gånger ett stort utanförskap vilket lärare, föräldrar och klasskamrater avsiktligt eller oavsiktligt förstärker genom handlingar och uttalanden.

Under konferensen vill vi ge dig en ökad förståelse för hur barn och unga med diagnosen ADHD upplever sin vardag i skolan med betoning på social samvaro och utanförskap. Vad du som arbetar i skolan kan göra för att bidra till en trygg, lugn och säker miljö för barn och unga med ADHD? Vi ger dig nya, inspirerande infallsvinklar och tydliga råd, samt idéer för hur du på bästa sätt kan stödja elever med diagnosen ADHD på din skola. Anmäl dig här!

Här hittar ni ytterligare information, fullständigt program och länk till anmälan

Läs mer

Succéföreställningen ”Ljuvliga Jävla Georgios” spelas åter i höst

Foto: Per Häljestam

”Ljuvliga Jävla Georgios” är en biografisk föreställning om föreläsaren, den f.d. PR-konsulten och grundaren av Underbara ADHD, Georgios Karpathakis. Vi följer med Georgios från förskolan, upp i tonåren och ut på Stureplan – hela vägen till dess han vid 25 års ålder äntligen får sin ADHD-diagnos.

Föreställningen bjuder på många skratt men har samtidigt en mycket allvarlig underton. Den visar inte bara Georgios fantastiska styrkor med ADHD utan också de allvarliga konsekvenser en utebliven ADHD-diagnos kan innebära. Föreställningen bör egentligen ses av alla i vårt samhälle. Den belyser och underlättar för oss att förstå och acceptera hur olika människor kan tänka och fungera. Klicka här för att säkra en plats till höstens mest gripande teaterföreställning!

”Ljuvliga Jävla Georgios” är inte bara en mycket underhållande teaterföreställning utan är också en utmärkt grund för olika utbildningar och värdegrundsarbeten.

Georgios tar med publiken på en resa som nog många sent ska glömma. Med hjälp av det utmärkta manuset, skrivet av Sophia Magasanik – ”Inför lyckta dörrar”,”Verklighetens folk”, ges publiken en unik möjlighet till förståelse, för att kunna hjälpa fler vuxna och barn.

Producent: Viktiga Tal
Manusförfattare och regissör: Sophia Magasanik
Skådespelare: Georgios Karpathakis

För ytterligare information, frågor och bokning av uppdragsutbildning, vänligen kontakta Viktiga Tal på info@viktigatal.se, 0176-80332 eller besök viktigatal.se.

Läs mer

”ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande”

I dag finns bättre möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Bättre samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser är vad som behövs. (Läkartidningen. 2014;111:CUMM)

Det och mycket, mycket annat skriver Elisabeth Fernell (professor, överläkare, utvecklingsneurologiska enheten, barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad) Björn Kadesjö (med dr, överläkare) Lena Nylander (med dr, överläkare, verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund, Psykiatri Skåne; institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för psykiatri, Lunds universitet) och Christopher Gillberg (professor, överläkare; samtliga Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet) i en artikel som nyligen publicerades på Läkartidningens hemsida.

Här kan ni läsa artikeln i sin helhet


Sammanfattning

ADHD innebär kognitiva funktionsnedsättningar med nedsatta exekutiva funktioner och svaga belöningssystem.

Svårigheterna visar sig under barndomen och har betydelse för det dagliga livet i skolan, i kamratrelationer och i familjen. Ibland, och särskilt hos flickor, dröjer det länge innan svårigheterna leder till korrekt diagnos.

Ungefär hälften av barn med ADHD har kvar symtombilden som vuxna.

Kärnsymtomen innefattar bristande förmåga att styra uppmärksamheten samt rastlöshet och bristande impulskontroll.

Samexisterande problematik är vanlig.

ADHD behöver uppmärksammas inom förskola, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, sjukvård och kriminalvård så att insatser och behandling kan erbjudas.

Källa: Läkartidningen. 2014;111:CUMM

Läs mer

ADHD-läkemedel kvar inom högkostnadsskyddet

Orig_LOGO_2-plan_CMYK

Bild: tlv.se

I slutet av januari 2013 skrev vi om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vilja att ompröva läkemedelssubventionen för de som får ADHD-medicin i vuxen ålder. Efter TLVs omprövning har man nu beslutat att samtliga adhd-läkemedel även i fortsättningen ska vara subventionerade, men vissa får en begränsning.

Bakgrunden till att TLV initierat en omprövning av subventionen är att myndigheten ansett att det varit oklart om nyinsättningarna var/är kostnadseffektiva. Och att de dyrare metylfenidatpreparaten nu får vara kvar i högkostnadsskyddet med en generell subvention beror på att läkemedelsföretagen har sänkt priserna på produkterna.

Samtidigt kvarstår även Strattera, atomoxetin i högkostnadsskyddet men med en begränsning då företaget som marknadsför produkten inte sänkt priset. Något som innebär att Strattera subventioneras för patienter som först behandlats med metylfenidat, vilket bedömts vara kliniskt otillräckligt, alternativt de patienter som inte kan behandlas med centralstimulerande medel.

Tidigare omfattades inte Elvanse, lisdexamfetamin, av subventionen vid nyinsättning för vuxna. Men nu väljer TLV att ta bort åldersbegränsningen. Enligt den nya bestämmelsen ska Elvanse endast subventioneras när tidigare behandling med metylfenidat inte svarat tillräckligt på patienten.

Begränsningarna börjar gälla omgående samtidigt som prissänkningarna träder i kraft den första oktober. Enligt TLV väntas omprövningen spara omkring 25 miljoner kronor per år.

– Vi uppmanar förskrivare att använda metylfenidatpreparaten med lägst pris i första hand och att följa begränsningen för Strattera och Elvanse, säger Christin Andersson, chef för omprövningar av läkemedelssubventioner på TLV, i ett pressmeddelande.

Läs mer

Ny film från Attention: Min son har ADHD

Riksförbundet Attention har släppt ytterligare en film som handlar om hur det är att, på något sätt (diagnosticerad och/eller anhörig), leva med ADHD på YouTube-kanalen Attention Play. Se ”Pappan & alla kontakterna” nedan.

Tidigare i år lanserade man även de kortare filmerna ”Georgios – Mitt liv med ADHD” (där Underbara ADHD:s grundare och verksamhetschef, Georgios Karpathakis, medverkar), ”Anneli – Mitt liv med ADHD”, ”Jolinn – Mitt liv med ADD” samt ”Utbrott – En film om ADHD, kriminalitet och missbruk” vilka ni kan se genom att klicka här!

[youtube_sc url=”http://youtu.be/OEmqe0c_414″ theme=”light”]

Läs mer

Hjälpmedelscentralen i Uppsala släpper YouTube-kanal

Nyligen släppte Hjälpmedelscentralen i Uppsala deras YouTube-kanal med filmer om applikationer och program inom kommunikation, kognition och teknik. Tanken med filmerna är att de ska fungera som instruktioner, kom-ihåg och inspiration för pedagoger, förskrivare och familjer/personer som är i behov av stöd inom kommunikation och kognition. En av Hjälpmedelscentralens filmer kan ni se nedan!

Vill du veta mer?
Under Stöd och hjälpmedel kan ni läsa mer om kognitivt stöd, allmänna tips och råd, vart man kan vända sig och den diagnosticerades rättigheter. Och mycket, mycket annat.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=oO11RX69h3s” title=”Hälpmedelsfunktioner%20i%20iOS%20(iPad,%20iPhone)”]

 

Läs mer