Varje år utbildar vi tusentals anhöriga, diagnostiserade & pedagoger och verksamheter. Vårt utbildningserbjudande innefattar föreläsningar, en teaterföreställning och boken ”Underbara ADHD – den svåra superkraften”.

Läs mer

Underbara ADHD startades 2012 för att öka kunskapen & minska fördomarna kring diagnosen. Men även för att visa diagnostiserade att adhd kan vara en superkraft om man får förutsättningarna och verktygen att hantera diagnosen.

Läs mer

Allt vi gör & tar oss för – oavsett om det är föreläsningar eller externa samarbetsprojekt – har egentligen samma syfte och målsättning: att fler personer med adhd ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Läs mer