Föreläsning om adhd på jobbet

Att (över)leva med ADHD – på jobbet

Adhd är en allvarlig diagnos med god prognos, sägs det. Men vad betyder egentligen det? Jo, att många av de hundratusentals svenskar som lever med eller nära adhd har stora möjligheter att hantera och minimera svårigheterna diagnosen för med sig. Och därigenom få ihop livspusslet men också en fungerande vardagssituation både privat och inte minst på jobbet. Förutsatt att de får rätt stöd och hjälp – i rätt tid.

I denna föreläsning får du möjlighet att fördjupa din förståelse och kunskap om hur adhd kan ta sig uttryck i vuxen ålder och på jobbet. Du kommer också få ta del av korta fakta, egna erfarenheter, beprövade strategier, praktiska hjälpmedel och insikter kring vilka anpassningar som är bra för alla personer – inte minst de med adhd – på en arbetsplats. Målgruppen är anhöriga, närstående, kollegor, chefer, arbetsgivare och andra som lever nära eller dagligen träffar vuxna personer med adhd.

Föreläsningen i korthet:
• Korta fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i allmänhet, och bland vuxna med adhd i synnerhet.
• Egna erfarenheter och verkliga exempel som ger en unik inblick i, och förståelse för, hur det är att leva med adhd som vuxen. Både i hemmet, på arbetsplatsen och i relationer.
• Hur man kan identifiera och erbjuda stöd men också göra anpassningar av/i miljö, förhållningssätt, bemötande på arbetsplatsen – utifrån individens behov.

Föreläsare är Georgios ”Jojje” Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD och författare av bästsäljaren med samma namn, som har tio års erfarenhet av att på heltid arbeta med och föreläsa om adhd-relaterade frågor. Han står även bakom ADHD-lådan, var en av Sommarvärdarna i Sveriges Radio P1 och har en fil kand. i medie- och kommunikationsvetenskap från JMK på Stockholms universitet. Just nu arbetar Jojje med utvecklingen av en smart digital vardagscoach för personer med/nära adhd, Ment.

Önskar du boka denna föreläsning?
Klicka på ”Skicka bokningsförfrågan!” nedan eller mejla oss på bokning@underbaraadhd.se för mer information och kostnadsförslag.