Bemötande – livsviktigt för alla relationer

bemotandeI den här här föreläsningen ligger fokus på vikten av rätt bemötande från profession kring barn och vuxna med NPF-diagnoser. Jessica Stigsdotter Axberg delar med sig av egna erfarenheter och berättar om vad hon har lärt sig kring bemötande mellan BUP, fritid, skola, barn och föräldrar genom åren. Jessica hävdar att ”det finns massor av strategier” och de delar hon generöst med sig av.

Inspirerande föreläsning som med värme och humor ger åhörarna tips och idéer på hur man kan prata om ADHD med barn, vilka strategier man kan prova på och hjälp med förhållningssätt till omgivningen. I den här föreläsningen berättar Jessica också mer ingående om de ”vanligaste” neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) och dess skillnader. Störst fokus på ADHD och Asperger, men även genomgång av Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi och dyskalkyli.

Hennes målsättning med föreläsningen är att åhörarna ska känna att de kan skapa en förbättring och förändring med enkla medel. Ju mer man kan om diagnoser desto lättare blir det att förflytta sig i tanken och stötta dem man möter.

Skicka bokningsförfrågan här!

Publikröster

”Det var lite som att lyssna på stå-upp. Men ibland med en klump i magen.”

”Wow, jag har aldrig tänkt på hur olika det kan vara i en familj. Bara för att man har adhd är man inte lik en annan med adhd.”

”Jag har idag lärt mig att inte anta något om en familj. Utan kommer bli mycket bättre på att lyssna efter de verklige behoven.”

”Visste såklart att det var skillnad på flickor och pojkar, men att det var skillnad på flickor och flickor hade jag inte tänkt på.”

”Alla kan vi bli bättre på bemötande – jag tar med mig empatin, engagemanget och ’lyssnandet’.”