Fokus på ADHD med Bo Hejlskov Elvén & Georgios Karpathakis Jaenson

Fokus på ADHD är en unik föreläsningsdag med två av landets mest omtyckta föreläsare inom sina respektive områden, Bo Hejlskov Elvén (leg. psykolog) och Georgios Karpathakis Jaenson (grundare och författare av Underbara ADHD). 

Målgruppen är anhöriga, pedagoger och vårdpersonal som jobbar med människor som har adhd, autism (och/ eller andra neuropsykiatriska diagnoser), utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd.
Under dagen får du bland annat ta del av konkreta exempel på lågaffektiva metoder, adhd ur ett historiskt samhällsperspektiv, ett starkt inifrånperspektiv om hur det är att växa upp och leva med adhd samt vilka verktyg och strategier som behövs för att klara jobbet.

Dessutom får du även lära dig mer om begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta – och hur du som anhörig, pedagog eller vårdpersonal kan handskas med problemskapande beteende i vardagen.

Bo Hejlskov Elvén jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. På senare år har han seglat upp som något av en guru inom skol- och omsorgsvärlden med sin lågaffektiva pedagogik för att bemöta ”besvärliga” människor”.

Utgångspunkten för hans metoder är neuropsykologi, stressforskning och affektteori vilka är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas Low Arousal Approach.

De beteenden som Bo jobbar med är utåtriktat beteende som våld, bett och skadegörelse samt självskadande beteende. Han har även lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med kriminellt beteende. Hans metoder utgår ifrån hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen – inte beteendet i sig. Men de kan även användas i samband med glåpord, vägran samt andra lättare problemskapande beteenden.

Georgios Karpathakis Jaenson tar med oss i en stark berättelse om ett liv och en skolgång som fullständigt havererar, alkohol- och narkotikamissbruk, självmordsförsök, polisanmälningar, familjens enorma betydelse och hur livet vände när han, 25 år gammal, diagnostiserades med ADHD. Och hur den brokiga resan till slut resulterade i en universitetsexamen, anställning på en av Sveriges främsta PR-byråer och som framgångsrik social entreprenör samt Sommarpratare i Sveriges Radio P1 2015.

Georgios arbetar i dag på heltid med Underbara ADHD för att minska fördomarna samt öka kunskapen om diagnosen. Han reser flitigt runt i landet och föreläser om svårigheterna, utmaningarna men också om möjligheterna och de positiva sidorna som adhd dagligen medför. 2017 debuterade han som författare med boken tillika bästsäljaren “Underbara ADHD – Den svåra superkraften” som ges ut av Bokförlaget Max Ström.

Skicka bokningsförfrågan här!

Publikröster

”Helt fantastiskt! Tack snälla, fick svar på många frågor gällande mig själv.”

”Intressant och tankeväckande”. Inspirerande och igenkännande – Både skratt och tårar!”

” Två fantastiska föreläsningar som kompletterade varandra, de var också känslomässigt berörande”

” Jojje vilken kraft och energi, så mycket input! Och Bo så fantastiskt att äntligen få lyssna på dig”

” Båda föreläsningarna var mycket personliga och engagerande. Varvat mellan skratt och gråt.”

” Flera borde höra på dessa föreläsare och reflektera över sitt förhållningssätt. Bra med konkreta tips i slutet”

”Mycket intressant och rolig balans mellan allvar och skratt. Alla borde få tillgång till denna dag”