Talare

Underbara ADHD har förmånen att samarbeta med flera mycket efterfrågade och uppskattade föreläsare. Gemensamt för dessa är att de under flera års tid har ”samlat på sig” unika kunskaper och erfarenheter kring NPF och ADHD-relaterade frågor under – antingen genom sin yrkesroll eller i rollen som anhörig.

Med andra ord besitter de en exceptionell kunskap om vikten av en förstående omgivning och hur man som utomstående kan, och bör, bemöta samt förhålla sig till en person/elev som har ADHD. Något de gärna delar med sig av – både för lärare och annan skolpersonal, anhöriga, företag, myndigheter, intresseorganisationer med flera.

Önskar du boka någon av våra talare och/eller föreläsningar till ett eget arrangemang? Skicka en förfrågan till info@underbaraadhd.se eller ring Georgios Karpathakis, Grundare / VD, på +46 739 332 012.