Besviket konstaterar jag att skolan kränker barn med ADHD än idag

Jag blir inte bara upprörd, besviken och djupt ledsen när jag läser om det faktum att en 14-årig tjej med ADHD inte har fått något extra stöd trots att hon & hennes familj har bett om det i fyra års tid. Enligt Sveriges Radio har Skolinspektionen nu gett familjen rätt och stöd i deras kritik mot skolan där den 14-åriga tjejen går. Detta eftersom att svenska skolor är enligt lag skyldiga att ge extra stöd/ hjälp till de som behöver.

Jag tror att de känslor som väcks inom mig till stor del beror på det faktum att jag verkligen kan identifiera mig med 14-åringen (Emmy) och hennes skolsituation. Samtidigt blir jag både djupt besviken, nedstämd och relativt irriterad över att läsa nyheter som dessa. Det bevisar också att den allmänna uppfattningen om att vi har tagit stora steg i ADHD-frågor de senaste åren till viss del är helt fel och att kunskapen kring NPF fortfarande är skrämmande låg där det behövs som mest (dvs i landets skolor).

Skolinspektionen ger kritik till två skolor i Varberg, bland annat den skola Emmy går på. Skolan har inte motverkat kränkningar mot Emmy och inte heller haft en godkänd åtgärdsplan för hur hon ska nå sina mål i skolan. Emmy har ADHD och har hamnat efter i skolan och utsatts för kränkningar i flera år. En termin för några år sedan hade hon en extra lärare. Klumpen i magen försvann, hon trivdes och gjorde framsteg. Men det stödet togs bort. Man får enligt lag inte förvägra ett barn stöd för en fungerande skolgång på grund av resursbrist, men allt familjen fått höra är att det inte finns pengar. Det värsta av allt, säger Emmy och Jeanette, är att det tär på och splittrar familjen.

Källa: Hallandsekot, Sveriges Radio

Jag vill inte vara den som är den men det bevisar (återigen) att mina föraningar kring hur samhällets kunskap och syn på NPF & ADHD-frågor fortfarande är skrämmande dålig. Det enda positiva i det här är att mitt jävlar anamma just steg från en redan hög nivå till en ofattbart hög nivå.

Fortsätt engagera, inspirera och sprid kunskapen, egna erfarenheter och information i dessa viktiga frågor. Tillsammans är vi starka!

Läs mer