GP: ”Blev av med jobbet som lokförare efter diagnos”

BT-731-X2000HR-tileFoto: bombardier.com

En del av er har säkert redan läst och/ eller följt den senaste tidens diskussioner kring Torolf Jansson som var 55-år när han fick diagnosen Asberger, vilket även innebar slutet på en dryg 20-årig karriär som lokförare.

Kan inte beskriva med ord hur upprörande, tragiskt, ofattbart, omänskligt, diskriminerande och ”osvenskt” det här är. Har sagt det förut och säger det igen; gör om och gör rätt, nu!

Nedan text är kopierad från GP. Ursprunglig artikel kan ni läsa här.

 

När Torolf Jansson var 55 år fick han diagnosen Asperger. Då stoppades en drygt 20 år lång karriär som lokförare. – En tragedi, en skandal av stora mått, säger professor Christopher Gillberg.

Nu är hans arbete som lokförare föremål för domstolsprövning.

Torolf Jansson har fått rätt både i Förvaltningsrätt och Kammarrätt, men Transportstyrelsen har nu begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

Det hela började med att en av Torolf och Annelie Janssons döttrar utreddes för misstänkt Aspergers syndrom som också Torolf fick frågan.

Sedan barndomen har han känt sig annorlunda och när han i december 2009 fick diagnosen Aspergers så tyckte han att det kändes bra, det fanns en förklaring till hans personlighet.

– Det var så skönt att veta att jag inte var ”knäpp” och inte heller ensam, säger Torolf Jansson.

Men i dag ångrar de sig. Fruktansvärt mycket, som Annelie Jansson säger.

Familjen kommer inte utreda sin andra dotter, om de inte tvingas till det.

– Även om hon kanske får mer stöd i skolan så betyder det också att hon kanske inte får jobb, säger Annelie Jansson

Torolf Jansson har inte jobbat sedan februari 2009 då han efter att ha kört ett X2000-tåg från Göteborg till Stockholm och togs ur tjänst.

Då hade han också fått diagnosen adhd, vilken i efterhand visade sig vara felaktig.

– Den var den diagnosen som startade alltihop, menar Torolf Jansson.

Enligt Transportstyrelsens hälsoföreskrifter ska personer med vissa diagnoser söka dispens för att få arbeta som exempelvis tåg- tunnelbana och spårvagnsförare. Dispensen vill Transportstyrelsen inte ge Torolf eftersom man gör bedömningen att hans ”neuropsykiatriska tillstånd med kognitiva funktionsnedsättningar inte är förenliga med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten”.

Myndigheten vill nu att Högsta förvaltningsdomstolen upphäver de två domarna från Förvaltningsrätten och Kammarrätten och fastställer Transportstyrelsens beslut att inte ge undantag på grund av Aspergers syndrom.

– Det är skamligt att kunskapsnivån är så låg så att man kan dra den här typen av slutsatser, att diagnosen i sig leder till att han inte får köra tåg, säger Gillberg som understryker att det måste göras en individuell bedömning.

– Det är ingen tvekan om att vissa personer med Aspergers syndrom är direkt olämpliga som lokförare, exempelvis de som har mycket speciella svårigheter med kommunikationen. Andra kan var extremt lämpade tack vare sin noggrannhet och viljan att göra ett bra jobb, säger Christopher Gillberg.

Torolf Jansson har arbetat som lokförare i över 20 år, prickfritt.

– Han har ju redan bevisat att han kan sitt jobb, säger Christopher Gillberg.

I dag saknar Torolf Jansson sina tåg. Som liten bodde han på Järnvägsgatan i Vårgårda och det var där hans intresse väcktes.

– Det värsta är den generella synen på mig, att man bara ser min diagnos – inte vem jag är, säger Torolf.

Läs mer