Undersökning!

Stockholms_universitet_sealBild: logos.wikia.com

Hur kan universiteten bli bättre på att erbjuda en anpassad studiemiljö för personer med ADHD/ADD?

Två studenter vid Stockholm Universitet skriver just nu en kandidatuppsats i Digitala Medier. Deras mål är att titta närmare på hur det senaste alternativet till distanskurser, eMOOCs, kan utformas för att intressera och underlätta högskolestudier för personer med ADHD och ADD.

De vill göra en undersökning som fokuserar på personliga erfarenheter och tankar från individer med ADHD/ADD som har ett intresse av universitet- och högskolestudier. Datainsamlingen kommer att ske via en enkät (antingen webbaserad eller i pappersformat). Om du själv vill delta eller känner någon som tycker att det här är en viktig samhällsfråga får du gärna kontakta de på Facebook eller via mejl:

herrlander.sara@gmail.com
susanna.lindeborg@gmail.com

Det är inget krav att du som deltagare av studien har genomfört eller just nu studerar vid högskola eller universitet (så länge du är 18 år eller äldre). Deltagande i studien sker helt anonymt och alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Hör gärna av er till Sara Herrlander och/eller Susanna Lindeborg om ni har några frågor eller andra tankar rörande studien.

Läs mer