Myndighet vill ompröva subventioner för adhd-läkemedel

Follow your dreamsFoto: innebär omprövningen slutet på många vuxnas drömmar?

Tidigare i morse rapporterade Ekot att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vill ompröva läkemedelssubventionen för de som får adhd-medicin i vuxen ålder. Myndigheten misstänker att dagens användning av medicinerna inte är kostnadseffektiv.

Nedan är kopierat från Sveriges radio, klicka här för originalartikel

– Det vi har kunnat konstatera är att det finns en väldigt stor användning, förenat med stora kostnader för vuxna med adhd, som är förknippade med de här läkemedlen. Det får oss att misstänka att användningen kanske inte är kostnadseffektiv, säger Jonas Lindblom medicinsk utredare på TLV.

Det är subventionen av den adhd-medicin som nyinsätts till vuxna, som TLV planerar att ompröva. Kostnaden för adhd-läkemedel till vuxna patienter uppgår i dag till nära en kvarts miljard kronor varje år, och det har väckt myndighetens uppmärksamhet. Men det är viktigt att understryka att det inte behöver bli någon ändring av subventionen, menar Jonas Lindblom.

– Nej det är inte alls säkert att det blir någon förändring, bara för att vi sätter igång en omprövning. Det får omprövningen utvisa, säger Jonas Lindblom.

Adhd-mediciner har varit godkända för barn sedan 2002, och sedan 2008 har även vuxenpsykiatriker kunnat skriva ut medicin till patienter som fått läkemedelsbehandling som barn. Men för nyinsättning till vuxna är adhd-mediciner inte godkända. Det finns inte tillräckliga belägg för medicinernas effekter.

– Vi vet att de här läkemedlen har biverkningar bland annat på hjärtat. Däremot är det mer osäkert vilken nytta det gör hos vuxna. Barn och ungdomars situation med adhd är annorlunda än hos vuxna. Plus att det hos vuxna också finns en risk för missbruk av de här läkemedlen. Problemet är att nu behandlar vi många, till en hög kostnad, utan att ta reda på om vi gör rätt, säger Mikael Hoffman, som är chef för Nätverket för läkemedelsepidemiologi.

Att en medicin skrivs ut till en patientgrupp utanför läkemedlets godkända användningsområde, så kallad off label förskrivning, är inte ovanligt i Sverige. Men att det sker i den här omfattningen är anmärkningsvärt, enligt både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. I dag är det runt 32 000 vuxna som använder adhd-läkemedel, en ökning på 584 procent sedan 2006.

Men på Attention, intresseorganisationen för människor med adhd, är man kritisk till att TLV nu vill ompröva subventionen.

– Den här prioriteringen att ge sig på adhd-medicin, den känns inte rätt för mig, säger Anki Sandberg som är Attentions ordförande.

Men är det rimligt att vuxna använder läkemedel i den här omfattningen utan att man har gjort tillräckliga studier för att påvisa nyttan?

– Jag tycker snarare att det är själva studierna som släpar efter, inte nyttan för patienterna, säger hon.

 

Läs mer