Myter om ADHD

adhd-help-from-yogibo-bean-bagsFoto: yogibo.com

I takt med att den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen (och tillgången enligt mig) ADHD uppmärksammas allt mer göds även många personers okunnighet, fördomar och myter kring diagnosen. Varför? Förklaringarna är många men en, och den största, stavas nog ändå okunskap. Hur det nu kan vara så i Sverige år 2014, i ett av världens mest välutvecklade och moderna samhällen, kan vara svårt att förstå men samtidigt något som kan och bör ändras snarast möjligt.

Så för att komma till dagens myt och sanning kring diagnosen:

Myt: ADHD är bara en diagnos som läkare använder allt mer när det gäller besvärliga barn.

Fakta: ADHD har varit ett erkänt funktionshinder i mer än 50 år. Eftersom läkarna fått ökad kunskap om funktionshindret och lättare kan identifiera det, har ADHD-diagnoser dock blivit vanligare än tidigare. I USA diagnostiseras ADHD hos 3–5 % av befolkningen varje år.

Källa: levamedadhd.se

Läs mer

ADHD-myt: Det är bara en fas – han/hon växer ifrån detta

mytbildningFakta: Barn med ADHD kan i vissa fall växa ifrån det. Omkring 70 procent av barnen med funktionshindret kommer att fortsätta att ha ADHD-symtom under ungdomen, och en del av dem kommer även att ha funktionsnedsättande symtom in i vuxen ålder. Hyperaktiva symtom tycks avta när barnen växer upp. Uppmärksamhetsproblem kvarstår dock ofta in i vuxen ålder. Vuxna med ADHD tycker oftast att deras symtom gradvis avtar efterhand som de blir äldre eller blir mindre besvärande eftersom de lär sig effektiva sätt att hantera dem.

Ovan myt och fakta är direkt kopierat från levamedadhd.se.

Läs mer