Varannan arbetsplats jobbar inte förbyggande mot psykisk ohälsa

hjc3a4rnkoll-tileI en undersökning som kampanjen Hjärnkoll gjort svarade 47 procent det inte förekommer ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa på deras arbetsplats. Trots att just det är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.

Här kan du läsa hela studien från Hjärnkoll

Nedan artikel, ”Var tredje mår psykiskt dåligt av krav på jobbet”, är direkt kopierad från hjarnkoll.se.

Var tredje person upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av prestationskraven på deras arbetsplats. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut som fattas på jobbet. Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar. Detta visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll.

Undersökningen, som omfattar över 1000 tjänstemän, visar att var fjärde person har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Den avslöjar även att 32 procent mår psykiskt dåligt av höga prestationskrav i arbetet och att 27 procent inte känner sig delaktiga i beslut som fattas på jobbet. Men på arbetsplatser med ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa minskar andelen medarbetare som mår dåligt av prestationskrav med en tredjedel, till 22 procent; och de som inte känner sig delaktiga med två tredjedelar, till nio procent. Liknande positiva effekter syns på de arbetsplatser där medarbetare upplever att det råder ett klimat som gör att man fritt kan säga vad man tycker.

– Arbetsgivare behöver engagera sig mer för att motverka att psykisk ohälsa uppstår. Man behöver även sätta stopp för tisslet och tasslet på arbetsplatser och istället prata öppet om våra psykiska olikheter, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Fler resultat

  • 47 procent av de svarande i undersökningen anger att förebyggande arbete kring psykisk ohälsa inte förekommer på arbetsplatsen, trots att det är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.

  • De som upplever att det råder ett fritt klimat på arbetsplatsen (vilket är en viktig friskfaktor i arbetslivet) ökar från 67 procent till 84 procent om det förekommer ett förebyggande arbete.

Läs mer