Studenter med NPF har rätt till stöd under studietiden

Människor med en NPF-diagnos har rätt till stöd under studietiden i form av personligt stöd, språkstöd, anteckningsstöd och anpassning av undervisning och examination. Det skriver ergo.nu i artikeln ”Tyst om funktionsnedsättning” som publicerades tidigare i veckan. Nedan kan ni läsa en rakt kopierad version, ursprunglig artikel kan ni läsa här.

Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som till exempel ADHD, dyslexi och tvångssyndrom, har rätt till stöd under studietiden. Men många studenter vet inte om det. Ett problem som diskuterades under tisdagens jämlikhetsseminarium.

– Det är tyst om funktionsnedsättningar överlag. Men om NPF är det nästan knäpptyst, säger Aino Gröndahl, jämlikhetsansvarig vid Uppsala studentkår.

Syftet med måndagens jämlikhetsseminarium på Engelska parken var därför att informera och öka kunskapen om det som kallas för dolda funktionsnedsättningar.

– För oss handlar det om att synliggöra och öka medvetenheten om att det faktiskt existerar. Många studenter vet inte att de kan vända sig till mig och att NPF omfattas av diskrimineringslagen, säger Aino Gröndahl.

Malena Ranch, projektledare på riksförbundet Attention- intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deltog i seminariet.
Hon visar en bild föreställande ett dussintal moln. Varje moln representerar en dold funktionsnedsättning, däribland ADHD, Tourettes syndrom och tvångssyndrom.

– Som ni ser överlappar molnen varandra, precis som det är vanligt att de olika funktionsnedsättningarna går in i varandra, säger Malena Ranch.

Hon påpekar att även de med NPF klarar av arbeten som kräver högskoleutbildning. Problemet ligger i att de på grund av sin funktionsnedsättning inte alltid klarar av studierna.

Aino Gröndahl har kommit i kontakt med flera studenter med NPF vars studier blivit lidande.

– Du kanske har tvångstankar och måste resa dig var tionde minut under tentan. För det ska du kunna få stöd och anpassad tentamen, men det kräver att man får en diagnos och intyg som sedan går via lärare och kursansvariga.

Som student har du rätt till stöd förutsatt du alltså kan visa ett intyg på funktionsnedsättningen.
För många kan det dock ta flera år, en hel studietid, att få en diagnos.

En handfull personer deltog i seminariet, de flesta studiebevakare. Emma Jidhamre, studiebevakare vid teologiska fakulteten, möter ofta studenter med en dold funktionsnedsättning.

– NPF är mitt största arbete just nu. Det är därför jag är här, för att jag ska kunna veta vart jag kan vända mig med funderingar och frågor, säger hon.

– Mycket ligger på oss studiebevakare och även kåren att informera om att vi finns till för dem som behöver hjälp att söka stöd.

Enligt Malena Ranch kan enkla lösningar göra en stor skillnad.

– Vi kan komma jättelångt bara med en ökad kunskap och medvetenhet. Det kan handla om att se över formen på undervisning och tentor. Men framför allt tydliggöra och informera om det stöd som faktiskt redan finns.

 

Läs mer