Underbara ADHD lanserar ”Fuck fördomar” – ett initativ mot utanförskap & diskriminering

De senaste åren & den senaste tiden är vi många som har känt oss maktlösa, frustrerade och irriterade över att tvingas stå bredvid och bevittna samhällets allt mer utbredda okunskap, samt många fördomar, gentemot oss som lever med adhd – eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Något som vid åtskilliga tillfällen resulterat i att dessa människor diskrimineras och/eller ofrivilligt tvingas leva i utanförskap. Därför lanserar Underbara ADHD initiativet ”Fuck fördomar”.

Syftet med ”Fuck fördomar” är att belysa och ta ställning mot utanförskapet, diskrimineringen samt fördomarna som många svenskar dagligen utsätts för, och tvingas leva med. Något vi anser djupt ovärdigt en rättsstat, och ett av världens mest välutvecklade samt jämlika samhällen, som Sverige år 2015.

Vi välkomnar alla att tillsammans med oss ta ställning för ett mer jämlikt och inkluderande Sverige där alla, oavsett funktionsvariation och/eller etnisk bakgrund etc, får förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential. Egentligen spelar det ingen roll varför eller på vilket sätt du vill säga #fuckfördomar – bara att du gör det!

Du kan visa ditt stöd genom att:

köpa t-shirts, sweatshirts & hoodies med budskapet Fuck fördomar i Underbara ADHD:s webshop (under utveckling)
– använda hashtagen #fuckfördomar när du delar ett/flera inlägg med valfritt ställningstagande i sociala medier

 

 

Läs mer

FN kritiserar Sverige för låg kunskap om funktionsnedsättningar i skolan

logga fn2Enligt ett pressmeddelande från Dyslexiförbundet har FN granskat hur Sverige lever upp till Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och i sina slutsatser ger FN:s kommitté Sverige både ris och ros. De lovordar det integrerade utbildningssystemet där endast 1,5 procent av eleverna undervisas i segregerade skolor (särskolor, mm). Sverige får också beröm för att det finns möjlighet att överklaga rätten till särskilt stöd i skolan.

Men FN:s kommitté kritiserar Sverige på flera punkter. Däribland, och den viktigaste kritiken, som gäller det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag. En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen.

Kommittén är bekymrad över att kunskapen i utbildningssystemet och bland beslutsfattare, om frågor som gäller funktionsnedsättningar och skäliga anpassningar för dessa är låg. Man uppmuntrar regeringen att anta en strategi för att höja kunskapsläget.

Kommittén rekommenderar regeringen att öka resurserna inom elevhälsan, eftersom så många unga personer har psykiska och psykosociala problem.

Kommittén är bekymrad över rapporter som visar att barn med funktionsnedsättning är utsatta för våld i större utsträckning, jämfört med andra barn. Man är också oroad över att medvetenheten om problemen är så låg bland personer som arbetar med barn.

Ovan är hämtat från Dyslexiförbundets pressmeddelande och översättning av FN-kommitténs rapport (FN CRPD/C/SWE/CO/1). Hela pressmeddelandet kan ni läsa här.

Läs mer