SVT: Fler barn med ADHD

Läste och kollade precis på Jönköpingsnytt inslag om att allt fler barn har ADHD vilket ökar kraven på skolan. Tyckte SVT:s inslag var lite extra intressant med tanke på gårdagens inlägg ”Fick ett samtal som kastade mig 13 år bakåt i tiden”.

Se Jönköpingsnytt inslag ”Fler barn med ADHD” här

Kraven på skolan ökar I takt med att allt fler barn och ungdomar får diagnosen ADHD och autism ökar också kraven på utbildning bland skolpersonal.

Ledande forskare på Högskolan i Jönköping tror att det i framtiden kommer att finnas 3-5 barn i varje klass, som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det kommer att ställa stora krav på skolorna.

– Barnen tänker och lär sig på ett annat sätt och skolpersonalen måste lära sig att förstå och veta hur de ska jobba istället, säger Ann Simmeborn Fleischer, forskare i handikappvetenskap.

Svårt med undervisningen i skolan

Men många skolor har redan nu svårt att få undervisningen för barn med stora behov att fungera.

– Många föräldrar som jag pratar med är förtvivlade för att det inte fungerar. En del barn har till och med blivit utslängda från skolan, för att det blivit så mycket bråk, säger Ann Simmeborn Fleischer.

Läs mer