Jessica Stigsdotter Axberg

Om Jessica Stigsdotter Axberg
Jessica brinner för att adhd-frälsa världen då hon är övertygad om att ökad förståelse för sin egen diagnos och från utomstående är avgörande för ett gott liv. Och att vi alla vinner på det. Hon har själv två barn med diagnoser och har sett hur maktlösa pedagoger känner sig när de inte vet hur de ska bemöta hennes barn. Och hon har sett hur förtvivlade hennes barn har varit när de inte fått ett bemötande som fungerat för dem. Jessicas ambition är därför att kunna inspirera personal i för- och grundskola att hitta sätt för ett bemötande och förhållningssätt som skapar en fungerande vardag, både för barn och vuxna.


Jessica i korthet:
Föreläsare
Grundare av MrsHyper och Jippieserien
Författare och illustratör
Formgivare och webbdesigner
Ordförande Attention Håbo
Ordförande Attention Enköping-Håbo
Attitydambassadör inom Hjärnkoll
Valberedningen Hjärnkoll Uppsala län
Psykosyntesterapeut under utbildning
Gymnastikledare inom BGK truppgymnastik


Utmärkelser
Kung Över Livets Eldsjälspris 2016
Håbo Qvinnors Företagares pris 2016
Årets Spira 2016
Bålstas Bästas Mångfaldsstipendie – andraplats för nystartade Attention Håbo 2016
Vann UIC’s Business Labs affärsidépresentation (Uppsala Innovation Center) 2014


Jessica har även arbetat som Art Director inom reklam/kommunikationsbranschen vilket gett henne en unik förmåga att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förenkla och förklara det svåra och abstrakta.