Vilka vi är

Underbara ADHD är en organisation och digital plattform där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård och andra intresserade kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra. Vi arbetar för att skapa ett Sverige där fantasin är den enda begränsningen för alla som lever med adhd.