Opinionsbildning

En central del i vårt opinionsbildande arbete är att bidra till att relevanta frågor lyfts upp i det offentliga samtalet. En annan är att aktivt jobba för att fler politiska beslut går i en riktning som gynnar alla som lever med en fastställd adhd-diagnos och hjälper oss uppnå vår fulla potential. Några av de frågor som vi driver är:

  • Grundläggande kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (inklusive metoder och strategier för bemötande samt förhållningssätt) som ett nationellt krav för att få behörighet att undervisa i för-, grund- och gymnasieskolor.
  • En förändring av högskoleförordningen som säkerställer att alla lärare i Sverige får grundläggande utbildning och kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att:
    – införa en obligatorisk del/kurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (inklusive metoder och strategier för bemötande samt förhållningssätt) i lärarprogrammet på samtliga svenska universitet och högskolor. Och på rektorsprogrammet.
  • Fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma som dagligen möter personer med en adhd-diagnos.
  • Antidiskriminering.

Dessa frågor driver vi på flera sätt via en rad olika kanaler och plattformar. Bland annat genom:

  • Kunskaps- och informationsspridning via webbplats och sociala medier
  • Föreläsningar, seminarier och konferenser
  • Deltagande i diskussioner och debatter i traditionella och sociala medier
  • Debattartiklar