ADHD-läkemedel kvar inom högkostnadsskyddet

Orig_LOGO_2-plan_CMYK

Bild: tlv.se

I slutet av januari 2013 skrev vi om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vilja att ompröva läkemedelssubventionen för de som får ADHD-medicin i vuxen ålder. Efter TLVs omprövning har man nu beslutat att samtliga adhd-läkemedel även i fortsättningen ska vara subventionerade, men vissa får en begränsning.

Bakgrunden till att TLV initierat en omprövning av subventionen är att myndigheten ansett att det varit oklart om nyinsättningarna var/är kostnadseffektiva. Och att de dyrare metylfenidatpreparaten nu får vara kvar i högkostnadsskyddet med en generell subvention beror på att läkemedelsföretagen har sänkt priserna på produkterna.

Samtidigt kvarstår även Strattera, atomoxetin i högkostnadsskyddet men med en begränsning då företaget som marknadsför produkten inte sänkt priset. Något som innebär att Strattera subventioneras för patienter som först behandlats med metylfenidat, vilket bedömts vara kliniskt otillräckligt, alternativt de patienter som inte kan behandlas med centralstimulerande medel.

Tidigare omfattades inte Elvanse, lisdexamfetamin, av subventionen vid nyinsättning för vuxna. Men nu väljer TLV att ta bort åldersbegränsningen. Enligt den nya bestämmelsen ska Elvanse endast subventioneras när tidigare behandling med metylfenidat inte svarat tillräckligt på patienten.

Begränsningarna börjar gälla omgående samtidigt som prissänkningarna träder i kraft den första oktober. Enligt TLV väntas omprövningen spara omkring 25 miljoner kronor per år.

– Vi uppmanar förskrivare att använda metylfenidatpreparaten med lägst pris i första hand och att följa begränsningen för Strattera och Elvanse, säger Christin Andersson, chef för omprövningar av läkemedelssubventioner på TLV, i ett pressmeddelande.

Läs mer