ADHD-testet som revolutionerar & förändrar allt?

QB Test-pic

Läste precis en mycket intressant nyhet angående det datorbaserade adhd-testet, QB Test, som nu har fått det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) godkännande. Vad det innebär har jag svårt att sia i just nu men det ska onekligen bli väldigt intressant att följa QB Test:s utveckling. Magkänslan säger dock att det här är något som kan ”skaka om” och revolutionera debatten samt utvecklingen i ADHD-frågor. Rejält.

Nedan text är rakt kopierad från SvD.se och ursprunglig artikel hittar ni här

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt det svenska datorbaserade adhd-testet QbTest. För medtech-bolaget Qbtech, som har gått med allt större förlust sedan grundandet 2002, öppnar sig nu den stora amerikanska ”adhd-marknaden”.

Drygt 90 000 personer i Europa har gjort QbTest sedan detta datorbaserade verktyg för att göra en adhd-utredning togs fram 2002. Redan 2004 fick det privata företaget som ligger bakom testet, Qbtech, godkänt av FDA för att marknadsföra Qbtestet för barn i åldern 6-12, och bolaget har redan tagit en liten del av den väldiga amerikanska marknaden för adhd-patienter. Nu har FDA gett ett bredare marknadsgodkännande, för patienter i åldrarna 6 till 60.

– För oss betyder det här jättemycket, eftersom den amerikanska marknaden är så stor. Det är där de flesta patienterna finns. I ett globalt perspektiv står USA för 50 procent av den totala marknaden, säger Carl Reuterskiöld, vd för Qbtech AB.

Samtidigt är godkännandet förstås en hjälp i marknadsföringen även på hemmamarknaden, Sverige och övriga Europa.

– Det är ett kvitto på att vi arbetat rätt. Vi har mött de stränga krav på dokumentation och processer som FDA ställt och vi är stolta över att vi nu har fått det mest omfattande godkännande som något adhd-test av den här typen fått av FDA.

Att göra en adhd-utredning är komplicerat och trots det tekniskt klingande namnet på denna diagnos är redskapen överlag subjektiva. Diagnosen ställs vanligen enbart genom att man samlar in information med hjälp av strukturerade intervjuer med patienten och genom att både patient och närstående fyller i olika skattningsskalor.

QbTest är ett mer objektivt komplement till detta förfarande. En infraröd kamera registrerar patientens rörelser och mått på aktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet – alltså typiska problemområden för en adhd-patient – alltmedan patienten reagerar på stimuli som visas genom att trycka på en trycknapp. Datan processas sedan i olika steg och jämförs med en normgrupp av samma kön och ålder.

Qbtech AB grundades 2002, och har utöver QbTest tagit fram ett annat datorbaserat verktyg för att diagnosticera Parkinsons sjukdom, PD Monitor. Resultatmässigt har det hitintills inte gått något vidare. Sedan start har bolaget, med sina 15 anställda, gått med förlust varje år. Omsättningen har ökat steg för steg, men så har också minusresultatet på rörelsesidan.

Förra året var nettoomsättningen 8,7 miljoner kronor, och rörelseresultatet minus 11,9 miljoner kronor. Det egna kapitalet var 2011 minus 20,3 miljoner.

– Ja, vi har hela tiden befunnit oss i en intensiv utvecklingsfas. Men vi har tålmodiga ägare som är beredda att satsa mycket, säger Carl Reuterskiöld.

Huvudägarna är far och son Gillberg, Adam och Gunnar. De har enligt Reuterskiöld ingen släktrelation med professor Christopher Gillberg, som lanserade begreppet Damp, en undergrupp till den bredare diagnosen adhd.

Adam Gillberg är mest känd som medgrundare till Skruf Snus AB, som senare såldes till Imperial Tobacco, en affär som gjorde Adam och Gunnar 300 miljoner kronor rikare. Sedan förvärvade Adam det kändistäta investmentbolaget Ledstiernan tillsammans med en grupp investerare, och köpte ut det från börsen.

Läs mer