Anställ en NPF-expert i alla svenska skolor

Sveriges Radio, Nyheter P4 Örebro, rapporterar idag att flickor med ADHD är svårare att upptäcka än pojkar. Många gånger upptäcks och syns inte flickors problematik förrän i tonåren, något som i alla fall bekymrar mig. Bakgrunden till min oro återfinns som bekant i en uppväxt utan fastställd diagnos, en pubertet och tonår som bokstavligt talat var nära att ta livet av mig, utanförskap, dålig självkänsla och en vardag som präglades av hinder, utmaningar & en ”dumstrut” istället för glädje, tillfredsställelse & framtidsvisioner.

”Tyvärr är det lättare att hitta pojkarna än flickorna och det gör att flickor kan få leva längre med sina besvär än pojkar”, säger Angelica Eriksson Jahn, psykiatrisjuksköterska på länets barnneuropsykiatriska mottagning till Sveriges Radio.

Det är totalt oacceptabelt att något barn/ ungdom och/ eller vuxen ska behöva gå en längre tid med ”besvär” utan att få hjälp. Oavsett kön, oavsett ålder, oavsett allt! Fick en spontan tanke som förmodligen aldrig kommer realiseras men jag delar den ändå: inför ett obligatorium i Skollagen som tvingar samtliga svenska skolor (privata & kommunala) att ha en anställd som är expert på NPF-diagnoser och problematik!

Läs mer