Bristande tillgänglighet från psykiatrin

Örebro Slott

ADHD är ett ämne som engagerar, intresserar och provocerar många människor, av en rad olika anledningar. En del tycks störa sig på den uppmärksamhet diagnosen får i media medan andra stör sig på mer väsentliga saker, som exempelvis bristen på resurser & de långa väntetiderna som råder runt om i landet.

Nu senast kritiseras psykiatrin i Örebro för dess tillgänglighet då en ADHD-diagnostiserad man fick vänta i flera månader på att träffa läkare och få ny medicin utskriven.

Lyssna på Sveriges Radios inslag och läs originalartikel här: Kritik mot tillgängligheten i psykiatrin i Örebro län


”När 22-årige Martin behövde ny medicin utskriven för sin ADHD, och missade sin läkartid, tog det flera månader innan han fick en ny möjlighet att träffa doktorn.

Martin är besviken på närpsykiatrin på Universitetetssjukhuset i Örebro, han menar att tillgängligheten är under all kritik.

-Den är förfärlig. Jag vill kunna komma kontakt med min läkare eller en sjuksköterska inom rimlig tid, men tyvärr kan man inte göra det, berättar Martin som egentligen heter något annat.

Sen flera år tar han medicinen Ritalin för att få struktur på sin vardag, och medicinen har varit till stor hjälp.

– Då funkar jag som en helt vanlig människa utan diagnos.

I somras försökte ha få sitt recept förnyat. Problemet var att han avbrutit sin behandling en kort period och inte heller kunde gå på den läkarundersökning som då behövdes. Att få en ny tid då var stört omöjligt, det var svårt att ens få kontakt. Martin reagerar starkt på bemanningen i psykiatrin.

– Det är ju jättedåligt, framför allt psykiatrin borde väl ha läkare och folk att ta av mer än någon annan avdelning, menar Martin.

Yvonne Danielsson är chefsöverläkare för bland annat närpsykiatrin. Hon blev under hösten själv uppringd av Martin och lyckades fixa en tid till honom. Men närpsykiatrin har idag alldeles för lite personal.

– Vi är så pass hårt pressade, vi har inte tomma tider, berättar Yvonne Danielsson.

Kanske blir tillgängligheten bättre om alla de underläkare som är under utbildning blir kvar i Örbero läns landsting, menar Yvonne Danielsson. Just nu håller man också på att placera unga vuxna i ett speciellt team som lyder under barnpsykiatrin för att ge dom bättre service.

– Vi är inte bemannade som BUP, och det är därför man tycker att man ska vänta tills man blir 25 innan kommer in i en organisation där mycket mer ansvar läggs på patienten.

– En så viktig avdelning inom landstinget som inte funkar – jag tycker det är skandal, säger Martin.”

Ovan text är kopierad från Sveriges Radio.

Läs mer