Corren: ”Datorer bra för elever med adhd”

Macbook-revBild: mashable.com

Idag rapporterar corren.se att alldeles för få elever med adhd har möjlighet att använda dator i skolarbetet. Det innebär att dessa elever har svårt att fokusera på sina uppgifter och arbeta i den takt som passar henne eller honom.

Nedan text är kopierad från Corren, här kan du läsa ursprungsartikeln ”Datorer bra för elever med adhd”.

För få elever med adhd får möjlighet att använda datorn i skolarbetet. Något som gör det svårare för eleverna att fokusera på sina uppgifter och att arbeta i den takt som passar honom eller henne.

Den slutsatsen drar Vedrana Bolic, doktorand i arbetsterapi vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien som bygger på en enkät med drygt hundra elever på högstadiet och gymnasiet.

Lättare att lära– Det är oroväckande. Datorn kan underlätta lärandet i både läsning och matematik, säger Vedrana Bolic i ett pressmeddelande från universitetet.

Resultaten från enkätstudien har jämförts med datoranvändningen hos elever med rörelsehinder och elever utan funktionshinder.

Jämförelsen visade att inte ens hälften av eleverna med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningenadhd hade tillgång till en dator i klassrummet.

Vedrana Bolic konstaterar:

– Medan en tredjedel av eleverna med adhd använde datorn för att söka information på internet använde hälften av dem med rörelsehinder, och två tredjedelar av övriga elever, datorn för samma ändamål.

Även för att skriva använde eleverna med adhd mer sällan datorn. De hade också färre kontakter med sina lärare via e-post jämfört med andra elever.

Studien visar också att eleverna med adhd inte var nöjda utan ville använda datorn mer och för fler aktiviteter i skolan. Allt fler elever får diagnosen adhd och riskerar att hamna på efterkälken utan tillgång till en egen dator i skolarbetet.

Ett hjälpmedelTidigare forskning har visat att deras behov av hjälpmedel inte har uppmärksammats på samma sätt som för elever med funktionshinder.

– Ungdomar med adhd som inte har en dator förskriven som hjälpmedel får dela klassens eller skolans datorer med alla andra elever. Därför är deras möjlighet att använda dator i skolan en viktig fråga för arbetsterapeuter, konstaterar Vedrana Bolic.

Läs mer