Enkätundersökning kring smartphone som stöd i vardagen

smartphone-userBild: cnmeonline.com

Har du ADHD och använder du din smartphone som stöd i vardagen? Kan bara svara för mig själv men min smartphone är ett av mina främsta och mest använda hjälpmedel!

Nu skriver två arbetsterapeutstudenter vid Högskolan i Jönköping en kandidatuppsats om just detta. För att öka kunskapen om denna relativt nya teknik, och för att få synpunkter kring vad användandet innebär för dig/er/oss med ADHD, söker de nu respondenter till sin enkät. Ni hittar den här: https://www.webbenkater.com/s/7f4bd4f

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jenny Svärd, svje1187@student.hj.se
Daniel Axberg, axda1122@student.hj.se

Läs mer