”Personer med ADHD diskrimineras”

stockholms_stad-pic

I ett pressmeddelande säger Inger Stark (V) led. Socialnämnden att  personer med ADHD diskrimineras av Föreningen KRIS08 och att de därför inte ska bli beviljade 600 000 kr i bidrag från Stockholms stad.

Skulle bidraget beviljas strider det enligt Inger Stark mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, eftersom att Föreningen KRIS08 inte välkomnar personer med ADHD som äter, en i många fall livsavgörande, medicin.

Nedan text är rakt kopierad från ursprungligt pressmeddelande som ni kan läsa här.

”Föreningen KRIS08 ansöker om bidrag från kommunen, till en verksamhet som diskriminerar personer med ADHD. Vänsterpartiet anser att Stockholms stad inte ska ge pengar till en organisation som diskriminerar personer med funktionsnedsättningar. Nästa vecka beslutas om Föreningen KRIS08 ska få bidrag från Stockholms stad på 600 000 kronor, enligt förvaltningens förslag.

– Stockholms stad ska bara ge bidrag till föreningar som är öppna och inte diskriminerar. Ett bidrag till KRIS08 är inte förenligt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, eftersom personer med ADHD som äter sin livsavgörande medicin inte är välkomna i föreningen, säger Inger Stark (V), led. Socialnämnden.

– ADHD är en funktionsnedsättning. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning handlar om att göra åtskillnad, undantag eller inskränkning och det är just detta som personer med ADHD drabbas av när KRIS08 inte vill ta emot dem på grund av deras medicinering. En fråga som vi ställer oss är om det är korrekt att samhället stöder verksamhet ekonomiskt som innebär att människor som medicinerar mot sin funktionsnedsättning utestängs, säger Inger Stark (V), led. Socialnämnden.”

Läs mer