Studie: Värktabletter + graviditet = ökad risk för ADHD

Paracetamol_acetaminophen_500_mg_pills_cropBild: commons.wikimedia.org

Det är Metro som i dag publicerar en artikel om resultaten från en dansk studie som visar att risken för ADHD kan öka hos barnet om modern ätit paracetamol under graviditeten. Studien, som är ett samarbete mellan Aarhus universitet och University of Carolina, innefattar 64 000 danska barn och deras mödrar.

Ytterligare information och resultat från studien hittar ni här medan artikeln i sin helhet går att läsa på Metro.se.

Läs mer