Vad gör Underbara ADHD?

Underbara ADHD:s uppgift är att hjälpa adhd-diagnosticerade att känna sig accepterade, inkluderade, värdefulla och få förutsättningarna att uppnå sin fulla potential. Genom våra utbildningar arbetar vi även för att öka kunskapen samt minska fördomarna och tabut kring diagnosen bland allmänheten. Läs mer om vad vi gör och vårt utbildningserbjudande här!

Läs mer