Fotograf: David Luke James Ryder

Övriga föreläsningar

Metoder & strategier för att undervisa elever med ADHD

Vad och vilka situationer i skolan är extra utmanande för elever med ADHD? Och hur kan du som lärare/pedagog anpassa ditt bemötande, undervisningen och den fysiska miljön på ett sätt som gör att alla elever får förutsättningar och möjlighet att nå kunskapsmålen? Men som även underlättar för elever med ADHD att bättre hantera och minimera några av många utmaningar som de dagligen möter i skolan.

I den här föreläsningen ges en kort vetenskaplig introduktion till den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD, dess bakomliggande orsaker och kärnsymtom. Och tips på en rad olika beprövade metoder (kring bemötande, undervisning och relationer) samt användbara strategier och hjälpmedel.

Önskar du boka denna föreläsning?
Klicka på ”Skicka bokningsförfrågan!” nedan eller mejla oss på bokning@underbaraadhd.se för mer information och kostnadsförslag.

Skicka bokningsförfrågan!

Publikröster
Georgios närvaro och känsla skapar en förståelse jag aldrig tidigare haft för ADHD. Och ändå har jag suttit på otaliga föreläsningar kring diagnosen. Jag är uppfylld! Helt enkelt grymt! Pontus Lundberg, lärare på Byängsskolan i Täby

En lärorik dag. Mycket som vi kan använda oss av i vardagen. Lärare, Herrljunga kommun

Vi tyckte att det var fantastiskt trevligt och givande. Så oerhört mycket matnyttigt serverat på ett positivt och inspirerande sätt. Leksands Folkhögskola


Föreläsningar med Mrs Hyper

Bemötande – livsviktigt för alla relationer
I den här föreläsningen ligger fokus på bemötande. Jessica Stigsdotter Axberg delar med sig av egna erfarenheter och berättar om vad hon har lärt sig kring bemötande mellan BUP, fritid, skola, barn och föräldrar genom åren. Jessica hävdar att ”det finns massor av strategier” och de delar hon generöst med sig av. Läs mer om och boka föreläsningen här!


Flickor har också ADHD – det ser bara lite annorlunda ut
Jessica Stigsdotter Axbergs dotter fick diagnosen adhd när hon var tio år. I den här föreläsningen berättar Jessica med stort engagemang om hur hon och sambon tidigt misstänkte att dottern hade adhd och ville ha en utredning – något som skulle dröja flera år. Hon berättar även om hur man kan upptäcka och känna igen adhd hos flickor, och vilka strategier som fungerar för hennes dotter och familj. Läs mer om och boka föreläsningen här!


Vi har Axberger – diagnoser och strategier för familjer som lever med NPF
Inspirerande föreläsning där Jessica Stigsdotter Axberg ger publiken massor med tips och idéer på hur man kan hantera vardagen – däribland frukost, kläder, komma iväg, skola, arbete, omgivning, läxor, mat, städning, sömn och mycket mer – i en familj där en/flera lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Läs mer om och boka föreläsningen här!