”ADHD går inte över & växer inte bort med åren”

Idag tittar vi närmre på ADHD hos ungdomar & vuxna. Vad det kan innebära, vilka följdproblem det kan få och hur otroligt viktigt det är med stöd och rätt bemötande av funktionsnedsättningen. När jag läser nedan text (som är hämtad från habilitering.nu) är det svårt att inte tänka tillbaka på ungdomsåren och allt som hände då. Jag hade en rent ut sagt för jävlig ungdom med ständiga konflikter i skolan, med lärare, psykologer, klasskamrater, rektorer osv osv.

Att idag läsa kring ADHD hos ungdomar och vuxna är som att ”copy paste” två kapitel ur mitt liv; mina ungdomsår och min gymnasietid. Det är skrämmande likt och ingen rolig läsning, än värre var det att leva mitt i det, i ett ständigt kaos och en berg & dalbana av känslor. Varje dag, varje timme, varje minut och varje sekund. Man var som en tickande bomb, fylld av känslor, frustration och nedstämdhet eftersom att ingen förstod en. För att man var ”idioten”, ”clownen”, den som felade, den som inte kunde prestera på proven och den som alltid skapade rabalder i klassrummen.

Många som känner mig skulle nog inte hålla med om att jag har en extremt dålig självbild & självkänsla, men det har jag alltid haft och det har jag än idag (jobbar dock på att förbättra dessa). Däremot har jag gått den hårda vägen och skaffat mig gott självförtroende som en slags sköld mot all skit jag fått ta emot, tar emot och som jag kommer att få ta emot. Skillnaden mellan självbild, självkänsla och självförtroende kanske är minimal för en del (en del kanske inte kan skillnaden) men för mig är skillnaderna jättestora. Än en gång vill jag poängtera att jag också har haft och har extrem tur i livet då min mamma och familj alltid varit fantastiska i sitt stöd mot mig. Min mamma har alltid gett mig mycket uppmärksamhet, hon har alltid sett mig och hon har alltid brytt sig om hur jag mår, det har betytt otroligt mycket för mig.

 

Symtomen på ADHD kan förändras och se olika ut i takt med att man blir äldre. Ungdomar kan lätt få följdproblem om de inte får stöd, rätt bemötande och insikt om sin funktionsnedsättning.

ADHD är en funktionsnedsättning som man har haft redan som barn, oavsett om man fick en diagnos då eller inte. Förut fanns uppfattningen att ADHD gick över eller ”växte bort” när man blev äldre. Idag visar forskningen att det inte förhåller sig på det viset.

Ungefär hälften av de barn som har ADHD har kvar koncentrationssvårigheter som vuxna. Vissa symtom, såsom överaktivitet och impulsivitet, kan däremot dämpas när man blir äldre.

ADHD hos ungdomar

Ungdomar med ADHD beskriver ofta att de känner en inre oro och otålighet och att de tröttnar fort på saker. Det är också vanligt med stora humörsvängningar och kort stubin – vilket brukar bli ännu starkare under puberteten då man ju påverkas av hormoner, söker sin identitet och vill bli självständig.

Svårigheterna man har haft under uppväxten har ofta inverkat på ens självbild och självkänsla. Man kan därför uppleva känslor som ängslan, osäkerhet och nedstämdhet. I regel brukar flickor ha mer inåtvända symtom.

En del ungdomar är oföretagsamma, passiva och har svårt att komma igång med saker. Andra kan istället handla impulsivt, har svårt att se konsekvenserna av sitt handlande och hamnar lätt i problem.

Därför har ungdomar med ADHD ett större behov än andra av att ha vuxna omkring dem som ser dem och bryr sig om hur de mår.

ADHD hos vuxna

Uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet är något som kan få stora konsekvenser i vuxenlivet. Många vuxna med ADHD beskriver att de känner en otålighet, rastlöshet och har koncentrationsproblem. De har svårt att lyssna på andra, vara stilla och behärska sina känslor.

Vissa vuxna med ADHD tycker att de handlar överilat och impulsivt, utan att först tänka efter. De kanske har kort stubin och ständigt råkar i konflikter med andra. Därför är det vanligt att man ofta har bytt arbete, bostad eller partner eller att man har hoppat av utbildningar.

Andra vanliga symtom hos vuxna med ADHD kan vara att man:

  • är stresskänslig
  • har svårt att klara många uppgifter samtidigt
  • inte kan komma igång
  • inte klarar att organisera och planera sina sysslor
  • inte kan varva ner
  • har sömnproblem

Som vuxen med ADHD kan det vara svårt att planera, passa tider, komma ihåg överenskommelser, sköta hem och ekonomi. Man kan därför behöva hjälp med att få struktur och rutiner i sitt vardagsliv. För någon med ADHD kan det också passa bättre med rörliga, omväxlande arbetssituationer än att ha stillasittande arbete som kanske kräver uthållighet.

Följdproblem för vuxna

Som vuxen med ADHD drabbas man av lättare av depressioner, relationsproblem och en del har svårt att klara arbetslivet och vardagen. Symtomen och följdeffekterna, i kombination med uteblivet stöd, ger också en ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet.

En del av de problem man har som vuxen är egentligen följder av att ha haft funktionsnedsättningen som barn. Det är exempelvis vanligt att man inte har klarat skolan så bra och därför har bristande baskunskaper och utbildning, men även låg självkänsla.

Läs mer