Förskrivningen av ADHD-läkemedel ökar

Lakemedelsverket

Bild: twitter.com/LV_MPA

Färska siffror från Läkemedelsverket visar att allt fler behandlas med ADHD-läkemedel i Sverige. Den vanligaste behandlingsmetoden är metylfenidat. 2013 behandlades 3,9 procent av pojkarna i en åldern 10-19 år och 1,7 procent av flickorna i samma ålder med metylfenidat. Bland vuxna var siffran 0,5 procent för män respektive 0,4 procent för kvinnor.

Läkemedelsverkets statistik visar även att den ökade förskrivningen av ADHD-läkemedel (metylfenidat, dexamfetamin, amfetaminsulfat och atomoxetin) inte har resulterat i fler biverkningsrapporter. Något som kommenteras så här:

– Vi ser inget oroande i statistiken. Snarare ser vi en indikation på att biverkningar och förgiftningstillbud avtar i relation till förskrivningen. Men det är viktigt att vi fortsätter övervakningen tills förskrivningen når en stabil nivå.

Artikeln ”Väntad ökning av ADHD-medel” i sin helhet går att läsa här.

Läs mer