Ritalin godkänt för vuxna med adhd

Lakemedelsverket_400x400Bild: twitter.com/LV_MPA

Nyinsättning av Ritalin i kapselform, metylfenidat, för behandling av vuxna med adhd har godkänts av Läkemedelsverket. På grund av avsaknad av långtidsstudier har metylfenidat tidigare inte varit godkänt för start av adhd-behandling i vuxen ålder. Nu har Novartis nyligen genomfört en sådan studie, något som ligger till grund för godkännandet.

– Vi vet att användningen av Ritalin till vuxna utanför indikation varit omfattande, och vi hoppas att detta ska vara ett stöd för de läkare som sett den nytta även vuxna patienter har av Ritalin, säger Jöns Lundmark, medicinsk rådgivare hos Novartis, i ett pressmeddelande.

Ritalin kapslar är sedan tidigare godkänt för barn och unga mellan 6 och 18 år. Nu blir det alltså ett godkänt läkemedel som en del i det totala behandlingsprogrammet för vuxna med adhd.

Källa: LäkemedelsVärlden.se

Läs mer

Förskrivningen av ADHD-läkemedel ökar

Lakemedelsverket

Bild: twitter.com/LV_MPA

Färska siffror från Läkemedelsverket visar att allt fler behandlas med ADHD-läkemedel i Sverige. Den vanligaste behandlingsmetoden är metylfenidat. 2013 behandlades 3,9 procent av pojkarna i en åldern 10-19 år och 1,7 procent av flickorna i samma ålder med metylfenidat. Bland vuxna var siffran 0,5 procent för män respektive 0,4 procent för kvinnor.

Läkemedelsverkets statistik visar även att den ökade förskrivningen av ADHD-läkemedel (metylfenidat, dexamfetamin, amfetaminsulfat och atomoxetin) inte har resulterat i fler biverkningsrapporter. Något som kommenteras så här:

– Vi ser inget oroande i statistiken. Snarare ser vi en indikation på att biverkningar och förgiftningstillbud avtar i relation till förskrivningen. Men det är viktigt att vi fortsätter övervakningen tills förskrivningen når en stabil nivå.

Artikeln ”Väntad ökning av ADHD-medel” i sin helhet går att läsa här.

Läs mer

Studie: Värktabletter + graviditet = ökad risk för ADHD

Paracetamol_acetaminophen_500_mg_pills_cropBild: commons.wikimedia.org

Det är Metro som i dag publicerar en artikel om resultaten från en dansk studie som visar att risken för ADHD kan öka hos barnet om modern ätit paracetamol under graviditeten. Studien, som är ett samarbete mellan Aarhus universitet och University of Carolina, innefattar 64 000 danska barn och deras mödrar.

Ytterligare information och resultat från studien hittar ni här medan artikeln i sin helhet går att läsa på Metro.se.

Läs mer