Orsaker till ADHD

Nedan text är rakt kopierad från habilitering.nu och ger en kort inblick i orsakerna till ADHD (och slår förhoppningsvis hål på en del myter som finns runt omkring oss).

Hos personer med ADHD sker en minskad biokemisk aktivitet i vissa delar av hjärnans funktioner. Det antas till stor del ha en ärftlig orsak.

Alla orsaker till ADHD är ännu inte klarlagda, men forskare är numera överens om ADHD beror på en skillnad i vissa delar av hjärnfunktionen. Detta beror framför på genetiska faktorer och tros till stor del vara ärftligt.

Skillnader i vissa hjärnprocesser

Vid ADHD fungerar några av hjärnans så kallade ”exekutiva funktioner” annorlunda. Det handlar om de områden som styr förmågan att vara uppmärksam, kunna kontrollera sina impulser och ha rätt aktivitetsnivå. Här har studier visat att signalöverföringen, det vill säga överföringen av nervimpulserna, sker långsammare än hos andra.

Brist på signalämne

Hjärnan använder signalämnen vid signalöverföringarna. Har man för lite av signalämnen som dopamin och noradrenalin, skapar det problem som är typiska för ADHD.
Den senaste forskningen visar att störningar i dopaminet påverkar förmågan att planera, samordna och organisera. Signalämnet har även betydelse för hjärnans arbetsminne.

Beror ibland på tidiga skador

Vissa barn får störningar i hjärnan under fostertiden, vid förlossningen eller under de första levnadsveckorna som kan leda till ADHD. Men skador under foster– eller spädbarnstiden är en ovanlig orsak till ADHD.

Uppväxtmiljöns betydelse

Tidigare har det funnits andra förklaringar, exempelvis att föräldrarna skulle ha bristande förmåga att vårda och uppfostra sitt barn, att det finns familjeproblem eller att ADHD orsakas av stress eller en traumatisk händelse.
Men forskning har visat att inget av dessa ger upphov till ADHD. Däremot har det konstaterats att sådana förhållanden kan leda till att funktionsnedsättningen får betydligt större konsekvenser.

Läs mer