Tankar & reflektioner kring lokföraren som diskrimineras för sin NPF-diagnos

Torolf Jansson-tileFoto: Torolf Jansson | blog.unicef.se

Som jag tidigare bloggat om pågår det just nu en intensiv debatt och diskussion kring vilka rättigheter vi med som lever med en NPF-diagnos egentligen har. Bakgrunden är Transportstyrelsen pågående & öppna diskriminering samt dess överklagande av Kammarrättens dom som slog fast att de gjort fel som sparkade Torolf, efter 50-år som lokförare, på grund av hans Asberger-diagnos.

När sånt här händer undrar jag om vi är tillbaka på 50-talet. Jag förstår och respekterar att det är en pågående process men ibland måste bara en politiker eller annan beslutsfattare ge sig in i debatten och markera hur fel Transportstyrelsen (i detta fall) har/ gör? Varför står de bredvid, knäpptysta och indirekt exkluderar en mängd intelligenta, lojala och exemplariska arbetstagare till följd av en NPF-diagnos?

Beror det på okunskap, brist på vilja och/ eller engagemang, oförmåga eller är det ren & skär nonchalans? Jag är rädd för att anledningen är en härlig kompott av samtliga nyss nämnda faktorer.. Annars hade ju Torolfs fall varit en nationell angelägenhet som diskuterats i både TV, radio, tidningar och diverse online-forum för längesen!

Vi lever i ett av världens modernaste länder och samhällen, där alla barn sägs ha rätt till en rättvis skolgång, där alla människor sägs vara lika mycket värda och där vi påstår oss värna om mänskliga rättigheter och blir förfärade över nationella & internationella incidenter där dessa inte respekteras.

Samtidigt pågår det kontinuerligt en rad övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention i vårt eget land dagligen.

Jag tänker på alla de barn som lever med exempelvis ADHD och som inte får hjälp, som faktiskt inte har möjlighet till en rättvis skolgång och därmed inte har samma rätt till att välja/ påverka sin framtid. Tänker också på Torolf som prickfritt arbetet som lokförare i drygt 50 år och som nu fått sparken till följd av en Asberger-diagnos. En diagnos som jag snarare skulle se som en tillgång i just hans yrke men som Transportstyrelsen vare sig har eller vill ha kunskap kring.

Vi säger oss ha relativt god kunskap om ADHD och övriga NPF-diagnoser men i verkligheten kan en majoritet av folket inte berätta vad förkortningen står för. Än mindre är kunskapen om diagnosernas faktiska innebörd, dess möjligheter, utmaningar och vilken tillgång de kan vara med rätt förutsättningar.

Jag älskar Sverige och känner mig otroligt lyckligt lottad över att ha vuxit upp under så fina förhållanden. Men det som är bra kan alltid bli bättre.

Med risk för att låta tjatig så vill jag därför, och återigen, uppmana landets folkvalda politiker, beslutsfattare och makthavare inom näringslivet att tillsammans arbeta för en minskning och inte ökning av den rådande segregationen mellan landets ”normala” och ”icke normala”/ diagnostiserade medborgare. Dagens situation stjälper mer än den hjälper Sverige, landets och framför allt folkets vidare utveckling.

Människor som lever med en NPF-diagnos kryllar av unik, makalös, intressant, genuin, ärlig, osannolik, svårkontrollerad, impulsstyrd (ibland), annorlunda och en orädd vilja att ständigt lära sig nya saker/ få ny kunskap och därigenom ständigt utvecklas. Det är, enligt mig, något vi borde ta tillvara på och lära oss utav snarare än att fortsatt ignorera och blunda för allt som är ”annorlunda”

Avslutar med att sno en mening från Promoes vers (även om vi syftar på olika saker) i låten ”Tystas ner”, lyssna nedan: När ska folket vakna upp och sluta svansa?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vYS_eS593nY&w=853&h=480]

För vidare läsning rekommenderar
jag min föreläsarkollega tillika väninna Lotta Abrahamsson som bloggat i ämnet och dessutom skrivit en debattartikel, vilken jag självklart skrivit under, som media förhoppningsvis snappar upp inom kort. Lottas blogg hittar ni här

Övriga hemsidor & artiklar
Transportstyrelsens hemsida hittar ni här
Läs även Lag & Avtals artikel ”Överklagar dom om lokförare med Asberger
Här kan ni läsa mer om och se trailers på Unicefs dokumentärfilm ”Mitt liv som barn”: om barn i socialt utanförskap i Sverige
Följ senaste nytt i frågan genom google.se. Sök på ”Torolf Jansson”, ”lokförare med Asberger sparkas”, ”Transportstyrelsen diskriminerar lokförare med Asberger” och så vidare.

Läs mer