Transportstyrelsen: ”Anställda med ADHD en säkerhetsrisk”

Läste precis en artikel från Nyheter 24 som handlar om att Transportstyrlsen vill förbjuda människor med en ADHD-diagnos att arbeta med tågsäkerhet. Inblandade påstår att det inte finns någon grund för kravet och det låter väldigt rimligt, så vitt jag vet har det inte bedrivits någon forskning på just det området.

Blir sådär lagom upprörd, besviken, irriterad och ledsen oavsett hur mycket sanning det ligger i artikeln. Nu vet jag inte om någon anmälan gjorts till DO från inblandade parter, och jag vet inte om det är möjligt för mig att göra en sådan, men personligen tycker jag att det skriker diskriminering om detta. Helt oacceptabelt och mycket upprörande tycker jag, vad tycker ni?

Nedan är artikeln som kopierats från Nyheter 24. Originalartikel hittar ni här

Transportstyrelsen vill förbjuda en person med sjukdomen ADHD att jobba med tågsäkerhet. Men man har ingen grund för kravet, påstår inblandade. 07:49

STOCKHOLM. Transportstyrelsen diskriminerar personer med ADHD. Det påstår personer inblandade i fallet med en 27-årig kvinna som fick diagnosen. ADHD men beviljades i ett dombeslut dispens att jobba med tågsäkerhet trots sin sjukdom.

Men beslutet överklagades av Transportstyrelsen. Deras motivering är att ADHD kan försämra omdömet och nedsätta vakenheten. Man anser att kvinnans sjukdom är en risk ur säkerhetssynpunkt.

– Det är självfallet att vi överklagat det för att vi vill ha det här prövat, säger Hans-Göran Ågren, enhetschef vid Transportstyrelsen, till Nyheter24.

Grunden för transportstyrelsens krav är däremot baserad på deras egna tolkningar, iallafall om man ska se till deras egna föreskrifter. För att en person ska få jobba med tågsäkerhet får personen inte lida av sjukdomar som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. Enligt Transportstyrelsen är ADHD en sån sjukdom.

Nämns inte i föreskrifterna

Men de sjukdomar som avses i föreskrifterna är hjärtsjukdomar, diabetes och epilepsi. Även yrsel och störningar som påverkar uppmärksamheten och koncentrationen förhindrar en person från att jobba med tågsäkerhet. ADHD nämns inte överhuvudtaget i föreskrifterna.

– Transportstyrelsen har fattat det beslut vi har gjort, säger Hans-Göran Ågren.

Transportstyrelsen påstår att kvinnans ADHD innebär att hon inte kan jobba med tågsäkerhet. Men det finns ingen grund för påståendet, anser flera vittnen som bekräftar att kvinnans sjukdom aldrig påverkat hennes sätt att sköta sitt jobb.

Om Transportstyrelsen får sin överklagan igenom återstår frågan om personer med ADHD kommer att förbjudas att arbeta med tågsäkerhet.

– Det kan jag inte säga. Det beror på hur kammarrätten formulerar sin dom. Man får alltid göra en enskild bedömning av varje individ, säger Hans-Göran Ågren.

Läs mer