33 år lång studie: ”Viktigt att barn med ADHD får bra behandling”

Sitter och läser en artikel på Vetenskap & Miljö (Sveriges Radio) som handlar om vikten av bra behandling för barn med ADHD. Den amerikanska studien som journalisten utgår ifrån pekar bland annat på ”att män som har diagnostiserats med ADHD som barn blir sämre utbildade, mer socialt utsatta och har sämre ekonomi.”

Vilken väg väljer vi att gå?

 

Viktigt att barn med ADHD får bra behandling

En amerikansk studie pekar på att män som har diagnosticerats med ADHD som barn blir sämre utbildade, mer socialt utsatta och har sämre ekonomi.

Resultaten kommer från en 33 år lång studie där forskarna följt 135 män med ADHD-diagnos och jämfört med lika många som inte har någon diagnos. Till exempel så hoppade 33 % av gymnasiet jämfört med 4% för de utan diagnos och skillnaden i medianårsinkomst var nästan 300 000 kronor.

Skillnaderna mellan grupperna börjar redan under tonåren och följer enligt forskarnas resultat med under resten av livet. Forskarna själva säger i ett pressmeddelande att deras resultat trycker på vikten att följa barn med ADHD för kunna ge den bästa behandlingen.

Referens: Klein R. G, et al, Clinical and Functional Outcome of Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 33 Years Later, Archives of General Psychiatry, Published online October 15, 2012. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2012.271

Sveriges Radio, Vetenskap & Miljö

 

Läs mer