Aftonbladet Kultur gestaltar Jan Björklund med en adhd-diagnos

Läste precis en artikel på Aftonbladet Kultur som behandlar ett allvarligt ämne med glimten i ögat. Nedan text är direkt kopierat från originalartikeln som ni hittar här.

 

Jan BjörklundFoto: folkpartiet.se

Efter att Jan Björklund vaknat upp i gryningen och omedelbart skickat ut ett pressmeddelande om att elever måste bli hämtade av polis från och med årkurs 3 söker utbildningsministern nu hjälp för ADHD. ”Jag saknar impulskontroll och kan inte hejda mig när jag får lust att stöka i skolan”, medger ett skamset statsråd.

Björklund får stöd i sina misstankar av överläkare Sigmund Surbach: ”Det värsta är de fördomar som möter utbildningsministern, att han skulle vara ond, enfaldig eller att det är hans föräldrars fel. Människor med ADHD brukar utmärkas av en ojämn begåvningskurva. Björklund kan mycket väl grilla korv med allianskollegorna i Maramö men inte förstå forsknings- resultat om skolan. Det betyder inte att Björklund är helt dum i huvudet, i rätt miljö skulle han kunna vara välfungerande”.

Riksdagsarbetet kan vara krävande även för dem utan funktionsnedsättningar men när det blir för mycket är det känt att Björklund brukar bli bråkig och börjar terrorisera elever och lärare med sänkt betygsålder. Elever har inte heller vågat gå till skolan på grund av att Björklund saboterar lektionerna med nationella prov redan i lågstadiet. Många hävdar nu att det militära passade Björklund mycket bättre med dess fasta hierarkiska strukturer och strikta disciplin. Där visste han vad som skulle hända dag efter dag, kände sig säker och slapp att flippa ut totalt. I skolans mer krävande miljö blir Björklund däremot extremt utåtagerande.

Experter menar därför att det bästa vore om Jan Björklund hamnade i en specialriksdag med färre ledamöter och fler talmän för att skapa trygghet, lugn och arbetsro. Han behöver också flera specialassistenter, högt utbildade pedagoger, som kan visa vad som funkar och inte funkar i en skolmiljö.

Vad anser Björklund själv om sina chanser till att kunna klara av de krav som ställs av skolan? ”Njää, det är socialdemokraternas fel som aldrig har satt några gränser för mig. De block-överskridande överenskommelserna skickar helt fel signaler nämligen att jag kan göra vad som helst i skolan utan att det får några konsekvenser för mig. Oj, vänta, nu kom jag på en grej! Svenska barn kan ju inget om historia därför ska hela vårterminen i årskurs 4 ska ägnas åt att nå kunskapsmålet att räkna upp Västerås Hygienartiklar 1544, Skara Korvstoppning 1326, Norrköpings Röjarskiva 1979 och Svenska Skolmassakern 1992. Det är faktiskt mina föräldrars ansvar att jag håller på så här hela tiden, därför tänker jag lagstifta om polishämtning nu!”
Skribenten har själv ADD/ADHD.

Läs mer