Arbetsterapeuten har ordet!

Här om veckan var vår grymma volontär Anna Lindskog på en kurs i ergonomi. Där fick hon, bland annat, med sig nedan tips som hon vill dela med sig av till er alla! Hoppas det kommer väl tillhands så här i början av veckan.

———

Tre P:n
P: Planera
P: Prioritera
P: Pausa

Nu i veckan eller till helgen: Planera vad det är ni ska göra, skriv in i er kalender eller annat hjälpmedel ni brukar använda och reflektera över om ni kommer hinna allt. Därefter Prioritera! Planera också in när ni tar pauser. Tid för paus och återhämtning är viktigt för att få en balans mellan olika aktiviteter i vardagen – vila eller gör en aktivitet där ni ”tankar energi”.

/Anna Lindskog, leg. arbetsterapeut

Läs mer om Anna, hennes expertis och erfarenheter under ”Arbetsterapeuten har ordet”.

Läs mer