”Bostadsort avgör om person med ADHD får arbetsterapi”

Sitter och läser en debattartikel i Dagens Medicin som handlar om att alla människor med ADHD ska ha samma möjlighet att få träffa en arbetsterapeut. Många, jag själv inräknad, tänker nog att detta är en självklarhet men så ser dessvärre inte verkligheten ut. Alla svenskar som har ADHD har faktiskt inte samma möjlighet eller rätt till arbetsterapi vilket innebär stora svårigheter att hantera vardagen och/ eller arbetet på önskvärt sätt.

 

Många personer med ADHD har svårt att ha ett fungerande vardags- och arbetsliv. Nyckeln till framgång är att kunna hantera sin aktivitetsförmåga – det gäller både vuxna och barn – något som arbetsterapeuter är experter på att utreda och behandla.
I flertalet tidningar och radio­inslag har behandling för personer med ADHD diskuterats. Framför ­allt har medicinsk behandling belysts. Vi vill med denna artikel visa på ett annat perspektiv, nämligen aktivitetsperspektivet. Både som ett alternativ men också som ett komplement till den medicinska behandlingen. Läkemedel kan vara en förutsättning för att personer med koncentrationssvårigheter ska kunna ta till sig övrig behandling, men innebär inte automatiskt att personer med denna problematik får fungerande vardag och arbetsliv. Arbetsterapeuten fokuserar på att personer med funktionsnedsättningar ska få fungerande och meningsfull vardag…

Läs artikeln i sin helhet på Dagens Medicins hemsida.

 

Läs mer