Kallelse till extra årsmöte den 15 mars kl. 18.00

Kallelse till extra årsmöte för föreningen Underbara ADHD

Datum: 2017-03-15
Tid: 18:00
Plats: Cohn & Wolfe’s kontor, Drottninggatan 94 5 tr, 111 36 Stockholm


Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

§ 5 Att mötet är stadgeenligt utlyst

§ 6 Fastställande av mötets dagordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Förslag till namnändring

§ 9 Förslag till nya stadgar

§ 10 Eventuella övriga ärenden

§ 11 Årsmötets avslutande

Läs mer