Läsarreaktion på insändare i Lärarnas Nyheter

Det glädjer mig att mina inlägg allt som oftast leder till en diskussion här men framför allt på Underbara adhd facebooksida. Som jag ser det behövs olika infallsvinklar, tankar och synsätt för att driva och utveckla komplexa frågor framåt, något en läsare gav på mitt nyligen publicerade inlägg ”Insändare i Lärarnas Nyheter: Adhd svår diagnos”:

”Bara någon som inte har full insikt i sjukdomsbilden kan uttrycka sig på det sättet. Jag håller med om samhället och trångsyntheten samt att vi i större utsträckning borde kunna anpassa till olika sorters individer. Men Adhd är varken underbar eller påhittad. Det är en högst verklig mätbar funktionsnedsättning som är fruktansvärt att leva med många gånger… I övrigt så blir det svårare att få människor att förstå allvaret med funktionsnedsättningen när vi väljer att kalla det för en gåva eller något underbart… Även om det hjälper oss drabbade att stå ut… ♥”

Läs mer