”Ökat behov av stöd bland föräldrar med diagnos”

Sitter precis och läser en artikel från Sveriges Radio (SR) i Jämtland som är väldigt flitiga med att rapportera i ADHD-frågor samt dess utveckling. Nu senast belyser de att ”allt fler föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap i takt med den kraftiga ökningen av antalet vuxna som fått exempelvis diagnosen ADHD.”

Bakgrunden till att allt fler vuxna söker hjälp från socialstyrelsen i sitt föräldraskap beror enligt SR P4 Jämtland på att: ”antalet vuxna som får neuropsykiatriska diagnoser ökar kraftigt i hela landet. De senaste sex åren har antalet personer som fått exempelvis diagnosen ADHD 15-faldigats i hela landet. I Jämtlands län har det varit en tiofaldig ökning. Det innebär också att många fler behöver stöttning i sitt föräldraskap, framförallt med struktur, organisation och handfast och praktisk hjälp för att få ordning på en många gånger kaotisk vardag.”

Personligen tycker jag att artikeln är intressant på många sätt. Dels för att det faktiskt finns hjälp att tillgå och nyttja för oss som lever med en NPF-diagnos och som någon gång kommer att bli/ redan är föräldrar. Det gör mig glad att se och läsa om människor som fått en dräglig och fungerande vardag genom samhällets hjälp. Vad som inte gör mig lika exalterad är det faktum att man i landstinget får vänta mellan 1-3 år på en utredning och eventuell diagnos, något som även speglar vardagen i många kommuner.

En så lång väntetid är inte bara beklagligt, det är helt oacceptabelt, orealistiskt och kan vara förödande för många. Jag kan bara tala utifrån egna erfarenheter och hade inte min mamma tvingat akutenheten NoA till det där hembesöket (som ledde till en omedelbar utredning på PRIMA) hade jag förmodligen fortfarande levt ett självdestruktivt och ”på-gränsen-till-döden” liv än idag.

”Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.” Lag (1998:1660)

Hur kan vi ha en lag som säger att sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa samtidigt som det idag är 1-3 års väntetid för en ADHD-utredning i landstinget? Jag får inte ihop det…

Läs mer