Rekommenderar starkt Attentions grundkurs i NPF

Som jag tidigare skrivit är det svårt att förstå problematiken och möjligheterna hos en människa med en adhd-diagnos. Jag står även fast vid uppfattningen att man inte kan förstå utan kunskap. Detta är i synnerhet av största vikt för att man ska förstå människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, ADD, Asbergers syndrom och OCD (tvångssyndrom).
Därför vill jag starkt rekommendera Attentions grundkurs i NPF som arrangeras i Stockholm den 12 september:

 
Välkommen till en Grundkurs om NPF i Stockholm
Mål:
Under dagen ges grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD (tvångsyndrom). Vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter för de olika diagnoserna, kommunikation och bemötande. Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg och till dig som behöver bättre kunskaper inom området.
Ur innehållet:
– Vad ingår i begreppet NPF
definitioner och kännetecken av olika diagnoser
– Förhållningssätt och bemötande
– Kommunikation och social interaktion
– Pedagogiska strategier
– Kompensatoriska hjälpmedel
– Egna erfarenheter, hur det är att leva med en  funktionsnedsättning
Kursupplägg och föreläsare:
Föreläsare under dagen är Urban Leijon, barnläkare, barnneurolog- och habiliteringsläkarspecialist. Urban är också f.d. överläkare vid Resursenheten för vuxenhabilitering (RVH) Jämtlands läns landsting. Vidare medverkar Cecilia Brusewitz, utbildad informatör från Riksförbundet Attention som även bidrar med egna erfarenheter av NPF.
Datum och plats:
Onsdagen den 12 september 2012, kl 09.30–16.00. Start 9.00 med kaffe och smörgås.
Adress är ABF huset, Sveaväven 41, Stockholm.
Pris:
Deltagaravgiften är 1 600 kr (2000 inkl moms). Attentions medlemmar betalar medlemspris 1 300 kr inklusive moms. I avgiften ingår dokumentation, deltagarintyg, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Stödorganisationer har tillgång till en plats för medlemspris.
Erbjudande:
Vid anmälan av minst 3 personer för ordinarie pris ger vi 15 % rabatt! För att rabatten ska gälla måste bokningen göras gemensamt.
Sista anmälningsdag: Måndag 3 september Obs! Begränsat antal platser! Anmälan är bindande fr.om. sista anmälningsdagen.
Varmt välkommen! 
Vill du få kontakt med oss eller veta mer om våra utbildningar är du välkommen till vår hemsida:

Läs mer