Hur man går tillväga om man misstänker att ens barn har ADHD?

ranarp_bild11Bild: ranarp.org

Många undrar hur man går tillväga om man misstänker att ens barn har ADHD. Något Underbara ADHD:s expert på NPF-utredningar och diagnoser, tillika leg. psykolog, Anders Zandelin ger sin syn och tips kring nedan. Läs mer om Anders under ”Psykologens hörna” och ställ dina frågor till honom på fragapsykologen@underbaraadhd.se.

———

I de flesta landsting är detta en fråga för barn- och ungdomspsykiatrin och ofta kan man som förälder kontakta sin lokala öppenvårdsmottagning med sin frågeställning. Rutinerna kan dock skilja sig ganska mycket åt mellan olika landsting. Det finns en del landsting som insisterar på att man ska ha en basutredning från skolan innan de tar emot en. Detta är dock något jag ifrågasätter då man har rätt till sekretess. Barn- och ungdomspsykiatrin kan aldrig kräva att man blandar in skolan i ett hälso- och sjukvårdsärende, lika lite som skolan kan kräva att ta del av utredningsresultaten. Om man däremot remitteras från skolan kan barn- och ungdomspsykiatrin ha krav på remissunderlaget och i dessa fall kan man åtminstone kräva en pedagogisk utredning som visar att man kartlagt barnets behov och försökt hitta fungerande anpassningar.

Själva utredningsgången kan sedan skilja sig åt från mottagning till mottagning, men grunden är alltid en gedigen anamnes. Man strävar efter att få information från olika miljöer i typfallet föräldrar och skola, men man undersöker också fritid och relationer. Det finns inga psykologiska test som kan avgöra om barnet har en diagnos eller ej utan diagnosen ställs utifrån en helhetsbild av barnets fungerande. Man försöker också avgöra om symtomen bottnar i någon form av påfrestning som till exempel negativa livshändelser (skilsmässa, mobbning, dödsfall, trauma etc), bristande föräldraförmåga (missbruk, psykisk sjukdom, våld, depression etc), omognad, bristfälliga anpassningar, somatiska problem (sköldkörtel, allergimedicinet etc) eller något annat som bättre än en NPF-diagnos kan förklara symtombilden. I så fall börjar man med att hantera detta för att sedan se hur mycket av symtomen som kvarstår.

De olika psykologiska testen, ofta med ett begåvningstest och något test för att bedöma förmåga till uppmärksamhet och koncentration som bas, ger viktig information om funktionsnivå och behov av kompenserande åtgärder.

Som förälder kan det också vara bra att veta att skolan aldrig kan kräva utredning och diagnos för att sätta in stödåtgärder. Skolan är otvetydigt skyldig att kompensera barnet utifrån dess funktionsnivå och de är också skyldiga att göra en pedagogisk utredning som sedan uppdateras kontinuerligt

Läs mer

Psykolog förstärker Underbara ADHD

958279_10152267339848535_1205177743_oHej Anders,

och varmt välkommen till Underbara ADHD. Hur känns det?

– Det känns roligt och inspirerande att få möjligheten att jobba med Underbara ADHD eftersom visionen ”Ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande och där varje adhd-diagnostiserat barn känner sig accepterad, inkluderad, värdefull och får förutsättningarna att uppnå sin fulla potential.” ligger helt i linje med det som är min drivkraft i mitt arbete som psykolog.

Du är verksam som psykolog och har mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar, hur kommer det sig att du nu engagerar dig ideellt på Underbara ADHD?

– Jag tycker det är viktigt att ställa sin kunskap och kompetens till förfogande varhelst man kan. I ADHD-frågan tycker jag också att det är viktigt att balansera bilden av ADHD som ett problem och hjälpa till att lyfta fram hur man även kan lära sig se fördelarna med de egenskaper man har som förknippas med diagnosen. Det är detta perspektiv som jag föll för hos Underbara ADHD, därför känns det naturligt att engagera sig här.

Vad kommer du kunna erbjuda våra följare?

– Både kunskaper och egna erfarenheter inom de flesta områden som handlar om utredning, diagnos, anpassningar, rättigheter, att leva med ADHD etc.

Ytterligare information om Anders finner ni under kategorin ”Våra experter” i menyraden ovan. Har du frågor kring neuropsykiatriska utredningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller andra funderingar relaterade till ämnet, mejla Anders på fragapsykologen@underbaraadhd.se.

Läs mer