ADHD & mobbning i skolan – heldagskonferens med Friends 12 november

2.2Friends

ADHD och mobbning i skolan

Så stödjer du elever med ADHD för att förebygga utanförskap 

12 november 9-16,  Quality Hotell Friends, Solna

Barn och unga med ADHD, och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, blir ofta utsatta för mobbning och trakasserier. De upplever många gånger ett stort utanförskap vilket lärare, föräldrar och klasskamrater avsiktligt eller oavsiktligt förstärker genom handlingar och uttalanden.

Under konferensen vill vi ge dig en ökad förståelse för hur barn och unga med diagnosen ADHD upplever sin vardag i skolan med betoning på social samvaro och utanförskap. Vad du som arbetar i skolan kan göra för att bidra till en trygg, lugn och säker miljö för barn och unga med ADHD? Vi ger dig nya, inspirerande infallsvinklar och tydliga råd, samt idéer för hur du på bästa sätt kan stödja elever med diagnosen ADHD på din skola. Anmäl dig här!

Här hittar ni ytterligare information, fullständigt program och länk till anmälan

Läs mer