Tips: Skolministeriet – flickor och adhd

Skolministeriet - flickor och adhd/URBild: Skolministeriet | ur.se

Just nu har Skolministeriet temat flickor och adhd vilket känns helrätt och glädjande! Mer information om adhd behövs i allmänt samt om flickor och adhd i synnerhet. Programmen sänds inom ramen för Tendens i P1 och kan ses på ur.se och/ eller på Tendens i P1 webb.

Citerat från ur.se
Flickor bemöts ofta annorlunda än pojkar när de uppvisar problem som koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och låg impulskontroll. Ofta får de höra att deras problem är familjerelaterade istället för att skola och samhälle tar sig tid att utreda den egentliga orsaken till problemen. Hur kommer det sig att skola och samhälle inte kommit längre i sitt bemötande trots att kunskaperna om flickor med adhd ständigt ökar? Och vad händer med alla de flickor som inte får den hjälp de har rätt till i tid? Programmen sänds inom ramen för Tendens i P1.

Läs mer